Monday, 10 August 2020
 

10 วิธีลงทุนแบบมนุษย์เงินเดือน


สำหรับชีวิตมนุษย์เงินเดือน หากงานประจำคือที่มาของรายได้เพียงแหล่งเดียว เมื่อไม่มีการวางแผนการเงินที่ดีพอก็อาจเกิดภาวะขาดเงินเอาง่ายๆ การลงทุนเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้ และเป็นการลงทุนในแบบที่สามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเก็บเงินก้อนใหญ่เช่นเดียวการลงทุนทำธุรกิจ ซึ่งจะมีการลงทุนแบบใดบ้างนั้น มีข้อมูลมาฝากกันดังนี้

saralyman

1. เงินฝากประจำปลอดภาษี
เงินฝากประจำปลอดภาษีถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่ง่ายและปลอดภัยที่สุด โดยมีกำหนดระยะเวลาในการออมอย่างน้อย 24 เดือน เมื่อครบกำหนดจะได้รับเป็นเงินก้อน พร้อมดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากธรรมดาในอัตราที่แน่นอน ที่สำคัญจะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีอีกด้วย

2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เป็นการบริการเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคล่องตัวทางการเงิน แต่ก็ต้องไม่ลืมพิจารณาเงื่อนไขการรับฝากด้วยนะ

3. สลากออมสิน สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส.
สลากออมสิน  สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส.เป็นการออมเงินอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเมื่อฝากครบกำหนดผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนด แถมมีสิทธิ์พิเศษได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนอีกด้วย

4. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF)
เป็นกองทุนรวมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล มีลักษณะผสมระหว่างกองทุนรวมกับการเก็บสะสมเงินไว้เพื่อเป็นทุนในการใช้จ่ายยามแก่ชรา โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี และขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีอายุ 55 ปี

5. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ LTF เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นระยะยาว แต่อาจขาดความชำนาญเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น หรือไม่ค่อยจะมีเวลามากนัก ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน ซื่งจะขายคืนได้เมื่อถือหน่วยลงทุนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

6. ประกันชีวิตสะสมทรัพย์
การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เป็นลูกผสมระหว่างการทำประกันชีวิตกับการสะสมทรัพย์ เป็นเหมือนการออมในระยะยาวโดยผู้ทำประกันจะต้องส่งเบี้ยประกันตามกำหนดและจะได้รับคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา

7. กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนตราสารหนี้  เป็นกองทุนรวมที่นำเงินที่รวบรวมได้จากการขายหน่วยลงทุน  ไปลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ตั๋วเงินคลัง, พันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้ เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ และได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอนและสม่ำเสมอ

8. พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐบาลเป็นตราสารหนี้ประเภทหนึ่ง ที่มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ำ โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้นำออกมาจำหน่ายเพื่อขอกู้เงินจากประชาชนนั่นเอง ซึ่งผู้ซื้อจะได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าการฝากเงินตามปกติ เนื่องจากเป็นการลงทุนในระยะยาว จึงต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะนำเงินส่วนที่ลงทุนออกมาใช้ได้

9. การลงทุนทองคำ
การลงทุนทองคำ เป็นวิธีหนึ่งที่คุณจะสามารถนำเงินส่วนที่เป็นเงินเย็นไปใช้กับการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ให้ผลตอบแทนสูง โดยจะเลือกลงทุนในแบบระยะสั้นหรือระยะยาวก็ได้ แต่ควรเลือกรูปแบบในการลงทุนในทองคำให้เหมาะสมกับตัวเราเองและต้องศึกษาด้วยว่าอะไรบ้างที่ส่งผลในการขึ้นหรือลงของราคาทองคำ หรือคุณจะเลือกลงทุนกับโปรแกรมออมทองคำซึ่งเป็นการซื้อทองออนไลน์โดยหักจากบัญชีทุกเดือนตามที่เรากำหนดก็ได้อีกเช่นกัน

10. การลงทุนอสังหาริมทรัพย์
การลงทุนในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างบ้านหรือคอนโด โดยคุณจะซื้อเพื่ออยู่เองก่อนแล้วปล่อยให้คนอื่นเช่าเมื่อจังหวะเหมาะสมหรือซื้อเพื่อลงทุนให้เช่าก็ได้ โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะทำกำไรและทำเลที่ตั้ง

อย่างไรก็ตามผู้ที่คิดจะลงทุนกับการลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งประเภท ควรศึกษาข้อมูลให้ดีอ่านเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจที่จะลงทุน และหากตัดสินเลือกได้แล้วก็ควรที่จะเริ่มลงทุนทันที เพราะการผัดผ่อนออกไปเรื่อยๆเงินทองของท่านก็จะยังไม่มีโอกาสออกดอกผลให้ได้เชยชมนั่นเอง

ขอบคุณรูปภาพจาก
https://pixabay.com