Monday, 10 August 2020
 

มาย ดับเบิล พลัส (มีเงินปันผล)

ประกันออมทรัพย์ มาย ดับเบิล พลัส (มีเงินปันผล) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนวัยทำงานที่ต้องการเก็บเงินเพื่อใช้ยามเกษียณ หรือผู้ที่มีครอบครัว ต้องการออมเงินเพื่อการศึกษาหรือเพื่ออนาคตของลูก โดยเป็นประกันแบบออมทรัพย์ที่มีเงินปันผล ที่เน้นด้านการให้ผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นทั้งเรื่องความคุ้มครองชีวิตและโอกาสที่จะได้รับเงินปันผล

ข้อมูลแบบประกัน มาย ดับเบิล พลัส (มีเงินปันผล) มีให้เลือก 4 แบบ ตอบสนองความต้องการในการออมของคุณ

มาย ดับเบิล พลัส 15/6 (มีเงินปันผล) ให้คุ้มครอง 15 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 6 ปี

my-bouble-plus-allianz-15-6-1

มาย ดับเบิล พลัส 18/10 (มีเงินปันผล) ให้คุ้มครอง 18 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 10 ปี

my-bouble-plus-allianz-18-10-1

มาย ดับเบิล พลัส 22/15 (มีเงินปันผล) ให้คุ้มครอง 22 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 15 ปี

my-bouble-plus-allianz-22-15

มาย ดับเบิล พลัส 25/20 (มีเงินปันผล) ให้คุ้มครอง 25 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี

my-bouble-plus-allianz

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
 • รับความคุ้มครองการเสียชีวิต 115% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
 • เมื่อครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • มีโอกาสรับเงินปันผลรายปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป
 • มีโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา
รายละเอียดแบบประกัน
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย
  • มาย ดับเบิล พลัส 15/6 (มีเงินปันผล) รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี
  • มาย ดับเบิล พลัส 18/10 (มีเงินปันผล) รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี
  • มาย ดับเบิล พลัส 22/15 (มีเงินปันผล) รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี
  • มาย ดับเบิล พลัส 25/20 (มีเงินปันผล) รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ทุกสัญญาตามเกณฑ์ของบริษัท ยกเว้น สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วง
 • กฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยและการตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
 • กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย

 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายเดือน/ ราย 3 เดือน/ ราย 6 เดือน/ รายปี  
 • ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย: ชำระออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน My Allianz และที่เว็บไซต์ธนาคาร เฉพาะที่ร่วมรายการ/ ชำระโดยตรงที่สำนักงานใหญ่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)/ ชำระที่สาขา สำนักงานของตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัท/ ชำระโดยบัตรเครดิตที่ฝ่ายการเงิน สำนักงานใหญ่ หรือชำระผ่านตัวแทนหรือสาขาของบริษัท/ ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส/ ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (เฉพาะเบี้ยฯ ปีต่ออายุ)/ ชำระเงินสด ณ เคาน์เตอร์ของธนาคาร
หมายเหตุ

– ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มาย ดับเบิล พลัส เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลประโยชน์ด้านการสะสมทรัพย์และให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร ดังนั้น จึงไม่มีดอกเบี้ย อนึ่ง เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและครบตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ หากมีการเวนคืนกรมธรรม์อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

– ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์

– ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย