Monday, 10 August 2020
 

มหัศจรรย์ของผืนป่าดงดิบเทือกเขาบูโด–สุไหงปาดี

เทือกเขาบูโด

เทือกเขาบูโดสุไหงปาดีเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาสันกาลาคีรีที่แบ่งเขตแดนไทยกับมาเลเซียในอดีตเคยเป็นที่ซ่องสุมของผู้ก่อการร้ายมากมายจึงไม่ค่อยมีผู้ใดกล้าเข้ามาในผืนป่าดงดิบแห่งนี้เมื่อสถานการณ์ต่างๆคลี่คลายลงกรมป่าไม้จึงจัดตั้งวนอุทยานน้ำตกปาโจและต่อมาได้กลายมาเป็นอุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงปาดีซึ่งมีพื้นที่กว้างพอสมควรครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของนราธิวาสยะลาและปัตตานี

เทือกเขาบูโดจัดเป็นส่วนหนึ่งของป่าดิบร้อนแบบเดียวกับอินโด-มาลายันป่าดิบชื้นเขตร้อนซึ่งมีความชื้นสูงเพราะมีน้ำฝนตกตลอดปีและสภาพอากาศมีแค่ร้อนกับฝนและเป็นป่าที่มีความหลากหลายมากที่สุดเมื่อเทียบกับป่าประเภทอื่นๆในพื้นที่ป่าเขตร้อนนี้จะพบเฉพาะแนวเส้นศูนย์สูตรในประเทศไทยจะอยู่ในเขตภาคใต้ของไทยจากจังหวัดระนองลงไป พันธุ์ไม้เด่นๆและมีชื่อของที่นี่คือใบไม้สีทองหรือย่านดาโอ๊ะพันธุ์ไม้ใบไม้สีทองถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในโลกที่เทือกเขาบูโดและยังมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญๆหายากมีราคาแพงและกำลังจะสูญพันธุ์เพราะการถูกบุกรุกของคนพื้นที่และนักท่องเที่ยวคือหวายตะค้าทอง

เทือกเขาบูโด

อุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงปาดีมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่ถึง5 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส1อำเภอของจังหวัดยะลาและอีก1 อำเภอของจังหวัดปัตตานีมีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงเป็นแนวสลับซับซ้อนเป็นแหล่งของต้นน้ำลำธารมีพันธุ์ไม้ที่หายากและที่มีค่านานาชนิดทางด้านทิศเหนือติดกับ1 อำเภอของจังหวัดปัตตานี1อำเภอของจังหวัดยะลา ทางด้านทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกติดกับอำเภอของจังหวัดนราธิวาสทั้งหมดน้ำตกปาโจผาสีทองเป็นหน้าผาขนาดใหญ่มีพรรณไม้สวยงามและหายากปกคลุมโดยรอบโดยเฉพาะใบไม้สีทองย่านดาโอ๊ะชูใบสีทองระยิบระยับเล่นแสงแดดอ่อนๆคู่กับหน้าผาอันสูงตระหง่านสง่าที่มีความชุ่มชื้นกันตลอดทั้งปีน้ำตกฉัตรวาริน มีที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านโผลงจังหวัดนราธิวาสเดิมมีชื่อที่ชาวพื้นเมืองเรียกว่าไอปายงเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่มากที่หนึ่งของจังหวัดนราธิวาสเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงนักท่องเที่ยวรู้จักกันเกือบแทบทุกคนแม้แต่นักท่องเที่ยวจากประเทศข้างเคียงน้ำตกมีถึง7 ชั้นระยะห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดีประมาณเกือบ90กิโลเมตร 

การเดินทาง
รถยนต์ จากกรุงเทพฯถึงอำเภอบาเจาะไปตามทางหลวงหมายเลข42
เครื่องบิน นั่งเครื่องบินจากสนามบินบ้านทอนถึงที่ทำการเทือกเขาบูโดสุไหงปาดี