Monday, 10 August 2020
 

นครสองธรรม เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราชครอบคลุมพื้นที่หลายตำบล และหลายอำเภอ มากมายมีอีกชื่อเรียกที่คนพื้นเมือง ท้องถิ่นเรียกขานนามกัน คือ นครสองธรรม สาเหตุที่เรียกว่านครสองธรรม เพราะนครศรีธรรมราช คือ 1 ใน 12 เมืองต้องห้าม ความหมายของเมืองสองธรรม คือ คำว่า  ธรรมะ บวกกับ ธรรมชาติ ท่องเที่ยวนครสองธรรม พบกับสองมุมที่แตกต่างแล้วรวมเป็นหนึ่งเดียวใน จ.นครศรีธรรมราช เมื่อธรรมะ กับธรรมชาติ คือเอกภาพที่ลงตัวของมันเอง เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกจากกันและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนได้เป็นอย่างมาก และยังแอบแฝงซ่อนเร้น อารยะธรรมเก่าแก่โบราณไว้ได้อย่างคงสภาพเดิมอยู่อีกมากมายซึ่งเป็นที่น่ามหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง

นครสองธรรม

นครสองธรรม

สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดหากได้มาถึง นครศรีธรรมราช

  1. วัดพระมหาธาตุวรวิหาร นครศรีธรรมราช

เดิมมีชื่อว่าวัดพระบรมธาตุ ตั้งอยู่ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 854 ภายในวัดมหาธาตุวรมหาวิหาร มีวิหารที่มีความสำคัญหลายองค์ประดิษฐานอยู่ ปัจจุบันเป็นศูนย์รวมและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนพื้นเมืองคนท้องถิ่น

  • ศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช

เป็นศูนย์รวมและสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจความศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราช ตัวอาคารมีความสวยและสร้างด้วยความประณีตงดงามเป็นอย่างยิ่ง

  • น้ำตกกรุงชิง นครศรีธรรมราช

น้ำตกกรุงชิง สถานที่ท่องเที่ยวออกแนวธรรมชาติ น้ำตกที่มีความสวยงามอย่างมากและมีชื่อเสียง เล่าต่อกัน เป็นอันดับต้นๆของจังหวัดนครศรีธรรมราช

  • หมู่บ้านคีรีวง นครศรีธรรมราช

ชุมชนพื้นเมืองเก่าแก่ ที่อพยพย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่ เชิงเขาหลวง  ตำบลกำโลน อันเป็นเส้นทางที่สามารถเดินขึ้นสู่ยอดเขาหลวง ชาวบ้านที่นี่ยังคงใช้ชีวิตในแบบชาวบ้านพื้นเมือง ชนบทเรียบง่าย อาชีพหลัก คือ การทำเกษตรกรรม การทำสวนผลไม้แบบผสมผสาน แล้วนำมาแปรรูป และในพื้นที่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติอีกมากมาย หลายแห่ง

  • ช่องรูเล็ด นครศรีธรรมราช

เป็นจุดที่อยู่เหนือสุดของขนอม เป็นร่องน้ำที่ค่อนข้างลึกอยู่ระหว่าง เกาะถ้ำกับเขาหัวช้าง มีเกาะผี อยู่ปากร่องน้ำ

  • แหลมตะลุมพุกนครศรีธรรมราช

เป็นสถานที่อยู่ตอนบนสุดของอำเภอปากพนัง แหลมตะลุมพุก เป็นแหลมทรายรูปพระจันทร์เสี้ยว ยื่นออกไปทางอ่าวไทย มีความยาวถึง6 กิโลเมตร สามารถขับรถไปจนสุดแหลมได้

  • หาดหินงาม นครศรีธรรมราช

เป็นชายหาดที่มีความสวยงาม มีแนวหินเรียงรายจากธรรมชาติ เป็นเกาะที่มี่ชื่ออีกเกาะหนึ่ง และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย ที่รอให้ทุกท่านได้มาสัมผัสความสวยงดงาม แห่งเมืองนครสองธรรม นครศรีธรรมราช

การเดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราช

เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลจากกรุงเทพ สามารถขับรถมาทางหลวงหมายเลข 35

เดินทางโดยรถไฟ สามารถนั่งรถไฟจากสถานีรถไฟ ไปนครศรีธรรมราช

เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง นั่งรถโดยสารประจำทาง ขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งสายใต้

เดินทางโดยเครื่องบิน  สามารถนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพ ไป กลับนครศรีธรรมราช ตอนนี้ยังมีให้บริการไม่มาก