Monday, 10 August 2020
 

จุดเด่นของUnit-Linked

01 Jan 2020
203

ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ Unit Linked เป็นผลิตภัณฑ์ในด้านการประกันชีวิตแบบใหม่ล่าสุดโดยเป็นที่รู้จักกันเมื่อไม่กี่ปีมานี้ กล่าวคือเป็นการทำประกันชีวิตพร้อมกับการลงทุนในกองทุนรวมที่บริษัทประกันเป็นผู้คัดเลือกมาเป็นอย่างดีว่ามีความเหมาะสมสำหรับสร้างผลตอบแทนให้กับผู้เอาประกันชีวิต ซึ่งผู้เอาประกันชีวิตสามารถเลือกกองทุนที่ต้องการลงทุนได้หลากหลายตามที่บริษัทประกันคัดสรรมาให้ โดยในที่นี้จะขอนำเสนอจุดเด่นของการทำประกันชีวิตควบการลงทุนว่าผู้เอาประกันภัยจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากกรมธรรม์ประกันชีวิตชนิดนี้บ้าง ดังต่อไปนี้

 1. ได้ทำประกันชีวิตและลงทุนไปพร้อมกันได้
  เกิดความสะดวกในการวางแผนและจัดการเรื่องการเงิน เพราะสามารถซื้อความคุ้มครองในส่วนของประกันชีวิตพร้อมกับการลงทุนในกองทุนรวมได้ในที่เดียว ไม่ต้องติดต่อตัวแทนหรือนายหน้าจากหลายบริษัท เหมาะสำหรับคนที่ต้องการได้รับทั้งความคุ้มครองไปพร้อมกับการนำเงินไปลงทุนเพื่อให้มีผลตอบแทนงอกเงยเพิ่มขึ้น

 2. กำหนดและปรับสัดส่วนการทำประกันกับการลงทุนเองได้
  มีความคล่องตัวกว่าการทำประกันแบบอื่น ๆ สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนได้โดยกำหนดสัดส่วนของความคุ้มครองกับกรมธรรม์ให้เหมาะสมตามช่วงอายุ เช่น หากอยู่ในวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานก็อาจกำหนดสัดส่วนการลงทุนให้มากกว่าความคุ้มครอง เพราะวัยนี้ยังไม่มีภาระทางการเงินมากนักและยังไม่ต้องการความคุ้มครองในวงเงินที่สูง และสามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่าเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น
  หรือหากอยู่ในวัยที่กำลังสร้างครอบครัวหรือมีบุตรแล้วก็อาจปรับสัดส่วนการลงทุนให้น้อยกว่าความคุ้มครองเพื่อให้เหมาะสมกับภาระหนี้และความรับผิดชอบที่มากขึ้น และให้เข้ากับความสามารถในการรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้น้อยลง เป็นต้น

 3. มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการทำประกันชีวิตแบบทั่วไป
  การทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์นั้นหากนับเฉพาะเรื่องผลประโยชน์หรือเงินคืนที่ได้รับก็จะให้ผลตอบแทนไม่ต่างจากการฝากประจำที่ธนาคารมากนัก ดังนั้นแทนที่จะนำเงินไปซื้อประกันชีวิตเพื่อรับเฉพาะความคุ้มครองก็สามารถแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนผ่านกองทุนรวมได้ โดยปกติการทำประกันชีวิตจะมีระยะเวลาคุ้มครองที่ถือว่าค่อนข้างนาน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการลงทุนก็จะเรียกได้ว่าเป็นการลงทุนระยะยาว ซึ่งสามารถบริหารความเสี่ยงได้ง่ายกว่าการลงทุนในระยะสั้น

        ด้วยจุดเด่นของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ Unit Linked ดังที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่ามีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ด้วยการที่มีเรื่องของการลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้เอาประกันภัยจึงต้องศึกษาเรื่องระดับความเสี่ยงของกองทุนที่เลือก และระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ให้มีความสอดคล้องกันก่อนการตัดสินใจ